O společnosti

Společnost Intravilla se zabývá především realizací staveb občanských a bytových, včetně komunikací a sítí. Provádí jak stavby nové tak jejich opravy a rekonstrukce. Dále se specializuje na dodávku interiérů především gastronomických provozů.

Další její činnost spočívá v přípravě a dozorování staveb a veškerých činností s tím spojených.

V neposlední řadě pak v rámci své činnosti zajišťuje projektovou dokumentaci ve všech stupních. Zde pak vystupuje v roli garanta – generálního projektanta stavby a hlavního inženýra projektu.

Společnost byla založena koncem roku 2012. Navazuje na dlouhouletou historii společnostni HUGOINTERIER působící od roku 1991 a na předchozí bohaté zkušenosti jejích pracovníků.

Krédem společnosti je minimalizace vlastních nákladů, snížení vlastních režijních nákladů k dosažení co nejlepší ceny pro zákazníka.

Kvalifikační předpoklady

Ing. Hugo Jandl

Vz​dělání:

 • 2000 - členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků - ČKAIT
 • 1988 - absolutorium ČVUT v Praze - fakulty stavební

Praxe:

 • 2000 - dosud - OSVČ
  • ​projektový vedoucí
  • hlavní inženýr projektů
  • projekční činnost
 • 1998 - 2002 - OSVČ
  • dodávky interiérů na klíč
  • hlavní inženýr projektů
  • projekční činnost
 • 1997 - 1998 - Metrostav a.s.
  • technický dozor investora
 • 1995 - 1997 - Hastreiter-Belling s.r.o.
  • technický ředitel
 • 1991 - 1995 - OSVČ
  • ​hlavní inženýr projektů
  • projekční činnost
 • 1988 - 1991 - VPÚ Praha - ateliér architektonické tvorby
  • samostatný projektant

Odbornost:

 • Autorizovaný inženýr pozemních staveb, člen ČKAIT
 • 22letá praxe v projekční přípravě náročnějších staveb a autorském dozoru - hotely, výrobní podniky, zdravotnictví, bytové domy, vědeckotechnické parky
 • 12letá praxe s přípravou a koordinací developerských projektů
  • Koordinace zástavby náměstí v Roztokách
  • Kongresové centrum Roztoky
  • Vědeckotechnický park Roztoky
 • Příprava a realizace projektů s dotací ze SF EU
  • Kongresové centrum Roztoky
  • Vědeckotechnický park Roztoky
 • Zkušenosti s dozorováním významných staveb
  • KAC Metrostav - stavba roku 1998

DOLNEX - Tvorba webových aplikací, IT služby